Графічні символи схеми організаційної структури ARIS

Символ Найменування Пояснення

Група

(Group) Відображає групу співробітників, які працюють разом протягом певного проміжку часу, наприклад, проектна група

Розташування

(Location) Визначає фізичне місцезнаходження організаційних одиниць, обладнання і технічних ресурсів підприємства. Ним може бути регіон, місто, завод, спорудження, кімната і навіть окреме робоче місце

Організаційна одиниця

(Organizational unit) Організаційні одиниці є виконавцями завдань, рішення яких необхідно для досягнення бізнес цілей. Вони являють собою достатньо стабільні утворення з набором штатних одиниць, займаних конкретними співробітниками

Тип організаційної одиниці

(Organizational unit type) Узагальнює окремі організаційні одиниці, що володіють однаковими характеристиками, наприклад, права доступу й обов’язки. Усі підрозділи підпорядковуються загальним правилам, які, завдяки наявності такого об’єкту, визначаються лише один раз

Співробітник

(Internal person) Окремий службовець, ідентифікований, наприклад, за його персональним кодом. Він може бути пов’язаним з організаційною одиницею і функціями (які він виконує або за які несе відповідальність)

Тип співробітника

(Person type) Відображає узагальнення окремих співробітників з однаковими характеристиками. Наприклад, відповідальність начальників відділів, в разі існування такого об’єкту, потрібно описати лише один раз.

Посада

(Position) Елементарна організаційна одиниця підприємства. З нею зв’язані співробітники, і, зазвичай, їх права й обов’язки визначаються саме профілем посади.

Перейдемо до розгляду об’єктів і зв’язків в моделях організаційної структури (за методологією ARIS).

Зв’язки об'єкту "Група" з іншими об’єктами схематично проілюстровано на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Зв’язки об’єкту "Група" (ARIS)

Продовжимо дослідження зв’язків об’єктів моделей організаційної структури, беручи за основу об’єкт "Організаційна одиниця" (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Зв’язки об’єкту "Організаційна одиниця"

Наступний об’єкт "Посада" має один тип зв’язку з іншими елементами організаційної структури – управлінський "is Organization Manager for", тобто виступає менеджером для цих елементів (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Зв’язки об’єкту "Посада"Елемент "Співробітник" також є суб’єктом управління, маючи управлінський зв'язок "is Organization Manager for", за винятком відношення до елементу "Розташування", як це зображено на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Зв’язки об’єкту "Співробітник"

Відношення можуть бути між об’єктами "Розташування", яке відображає уточнення місцезнаходження, між "Тип співробітника" і "Організаційна одиниця", що вказує на належність першого об’єкта до другого, а також між "Тип співробітника" і "Посада" (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Інші зв’язки між об’єктами (елементами організаційної структури)

Допускається використовування однотипних об’єктів для побудови наступних діаграм:

діаграма, що складається тільки з об’єктів типу "Посада" називається діаграмою посадової підпорядкованості (рис. 4.12.а);

елементи "Організаційні одиниці" утворюють діаграму взаємозв’язків організаційних одиниць (рис. 4.12.б);

використовування тільки об’єктів типу "Розташування" утворюють відповідно діаграму розташування (рис. 4.12.в).

а) діаграма посадової підпорядкованості

б) діаграма взаємозв’язків організаційних одиниць

в) діаграма розташування

Рис. 4.12. Діаграми з однотипними об’єктами

Розроблені окремі діаграми далі можуть бути сполучені в єдину діаграму організаційної структури з додаванням інших об’єктів. Фрагмент діаграми організаційної структури, побудованої на основі діаграм, що зображені на рис. 4.12 а)-в), представлений на рис. 4.13.Рис. 4.13. Діаграма організаційної структури підприємства


3484450539528189.html
3484467389568368.html
    PR.RU™