Фармакотерапія легкої черепно-мозкової травми

Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разова і добова доза Кратність і тривалість призначення
Периферичні вазоділятатори С04 А Пентоксифілін, табл.. Дарниця Нікотинова кислота, амп.,Дарниця 0,2-0,4 (0,6-1,2) 1мл в/м по 1-2 драже 3 рази на добу, 1-1,5 місяця в/м 1 мл 1 раз на добу, 10 днів
Вітаміни А11Н Віт. В12 Віт. В6 Віт.В1 500-1000 мкг 1 мл 1 мл
Інші мінеральні добавки А12С Аспаркам, Галичфарма 0,5 г (1,5-3,0 г)
Снодійні та седативні N05 С Фітосед,розчин Валеріана,табл. 1 чайна ложка 30-60 мг (90-180 мг)
Синтетичні спазмолітики та антихолінергічні засоби А.03 Но-Х-Ша, розчин, ДЗ ДНЦЛЗ 2-4 мл 1 раз на добу в/м, 10 днів
Антигістамінні засоби для системного застосування R06 А Димедрол, Дарниця 1-2 мл 1 раз на добу в/м, 10 днів
Антидепресанти N06 А Амітріптілін Флюоксетін, капс., Київмедпрепарат 25-75 мг 0,02-0,04 (0,04-0,08) 1 т. 3 рази на добу протягом місяцю 1 к. 2 рази на добу протягом місяцю
Капіляростабілізуючі С05 С Аскорутин, таб., Борщагівський ХФЗ 1 табл.(3 –6 табл) 1 т. 3 рази на добу 1 місяць
Засоби, що впливають на метаболічні процеси А16 А Плазмол, амп., розчин, Біофарма 1 мл в/м 1 раз на добу, 10 днів

Шифр МКХ-10 F 48-9

Назва нозологічної форми Неврози

Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива ліс-ть I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість Тривалість Критерії зняття з нього
I.Клінічні: Анамнез; скарги: роздратованість, голов-ний біль, порушення сну; стан незадово-лення, погане самопо-чюття. Неврологічний огляд: Функція черепно-мозкових нервів, рефле-ксів, чутливих розладів, вегетативних стигмів. II.Лабораторні Обов”язкові: Загальний аналіз сечі Загальний аналіз крові Додаткові: Рівень глюкози у крові. III.Інструментальні: РЕГ ЕХО-ЕГ Офтальмоскопія IV.Консультації: Психіатр (за згодою хворого) Психотерапевт Психолог Первинний ог-ляд 45-60хв. Пов тор ний огляд 15 хв + ++ - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1.Режим сну та відпочинку 2.Дієта з обмеженням тонізуючих речовин (кава, шоколад тощо) відмова від вживання ал-коголю. 3.ЛФК;релак-суючі вправи. 4.Аутотренінг 5.Психотера- пія. 6.За показан-нями –інди-відуалізоване застосування медикаментоз-них засобів: -загально- зміцнюючі -седативни -транквілі-затори -нейролептики -антидепре-санти -знеболюючі Постійно Постійно Постійно При загост-ренні Індивідуаль- но 1.ЛФК,дозові фізичні навантаження 2.Фізіотерапія 3.Аутотренінг 4.Відмова від алко-гольних напоїв, тютюну Дієта збагачена фруктами, овочами. Обмеження продук-тів, які містять збуджуючі речови-ни (кава,шоколад). 5.Санаторно-куро-ртне лікування 6.Заняття з психо-логом Постійно 10-20 проц. 10-14д Постійно 24д Індивідуаль но 1.Запобігання психотравмуючих сітуацій 2.Дотримання режиму сну і відпочинку 3.Аутотренінг 4.Нормалізація маси тіла (при необхідності) 5.Щоденна ранкова зарядка 6.Купання у басейні 7.Прогулянки на свіжому повітрі. 1.Зменшення або відсутність скарг 2.Відновлення почуття задово-лення 3.Зменшення тривалості непра-цездатності 4.Зміни окружа-ючих обставин. 1.Неефективність амбу-латорного лікування 2.Надто збуджений стан хво-рого 3.Погіршен-ня перебігу захворювання Постійно

Фармакотерапія Неврозів

Назва фарм групи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разоваі добова доза Кратність і тривалість призначення
Антидепресанти N06А Амітріптілін У Фарма Флюоксетін, капс. Київмедпрепарат 25-75 мг 0,02-0,04 (0,04-0,08) 1т х3р на добу протягомісяцю 1к 2 рази на добу протягом місяця
Анксіолітики N05В Гідазепам табл. Біостімулятор 0,02-0,04 (0,06-0,24) 3 капсулі на добу протягом місяцю
Снодійні та седативні N05С Фітосед,розчин Валеріана, табл 1 чайна ложка 30-60 мг (90-180 мг) 1 ч.л. 3-4 рази на добу, 30 днів 1-2 табл 3-4 рази на добу 30 днів
Блокатори b-адренорецепторів СО7 А Пропранолол, Магік, Україна, кап. 10-20 мг (40-80 мг) 1т х 3 рази на добу не менш 21 день


3489472654777063.html
3489500076413632.html
    PR.RU™